top of page
bgImage

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY FÖR LILJEHOLMENS BILSKOLA

En trafikskola är en del av det moderna samhället. Ett samhälle som hela tiden utnyttjar och förbrukar jordens resurser. Vårt sätt att använda jordens resurser sätter framtida generationers möjlighet till överlevnad i fara. I en trafikskola med bilkörning är det främst det växande koldioxidmolnet och växthuseffekten som vi kan påverka. Liljeholmens Bilskola skall arbeta för att skydda och förbättra miljön genom att se till att våra tjänster har en så ringa påverkan på miljön som möjligt.


För att uppnå detta:

  • strävar vi att överträffa gällande lagstiftning.
  • sätter vi ett miljömål som årligen revideras.
  • för vi in miljöaspekterna och miljömålen i den dagliga verksamheten.
  • måste vi utbilda våra elever i miljötänkande både i teorin och i praktiken.
  • planerar vi den praktiska utbildning så att den blir så effektiv som möjlig med hänsyn till både trafiksäkerhet och miljöpåverkan.
  • ställer vi krav på att våra leverantörer (främst fordon,drivmedel och service)
  • behandlar miljöfrågor enligt våra och lagstiftningen intentioner.
  • ser vi ständigt över användning av kemikalier.
  • skall vi hushålla med energiresurserna och sträva efter en hög grad av återvinning av avfall.

Ett miljöriktigt agerande skapar en aktivare och positivare arbetsmiljö, lägre kostnader och ger trafikskolan en bättre profil gentemot kunderna.
Mathz Fransson

Skolchef

bottom of page