top of page
bgImage

Måste jag köra landsvägskörning ?
jag kör så mycket landsväg privat?

Landsvägskörning är ett viktigt moment i Trafikverkets kursplan och det är just på landsväg som många av de verkligt farliga tillbuden/olyckor hander (t.ex. dödsolycker).

Därför kommer vi att träna mycket på omkörningar, vänstersvängar och jörnvägskorsningar, då vi kör vår landsvägsrunda.

Om vi märker under utbildningens gång att du har stora kunskaper i landsvägskörning så har vi möjlighet att integrera dessa moment i den ordinarie utbildningen.​

bottom of page