top of page
bgImage

Måste jag köra en speciell mörkerlektion, det är ju ändå ljust när jag hos Trafikverket?

Mörkerkörning är också ett viktigt moment i Trafikverkets kursplan och olycksrisken är 3 ggr. Större när det är mörkt. Därför måste du träna på dessa risker på en speciell lektion där vi kör på vägar utan tillfredställande belysning.

bottom of page