top of page
bgImage

Effektiv Utbildning i Trafiksäker Miljö!

 

Vår undervisning följer Transportstyrelsens kursplan. (TSFS 2011:20)

Vi har även en utförlig undervisningsplan där du som elev lätt kan se var i din utbildning du ligger.

Du har naturligtvis även möjligheten att påverka din utbildning då vi bl.a. använder STR´s "PIL" (Personlig utbildningsplan).

Vi hoppas att du blir nöjd med vår utbildning till att göra dig till en trafiksäker och miljövänlig förare.

Teoriundervisning

Vi ka​n erbjuda dig 16 timmar teorilektioner uppdelade på 8 tillfällen under åtta veckor.

Tiderna är Onsdagar mellan kl. 18.20 - 20.20.

Priset för en teorikurs inkl. körkortsboken är 1.200:-

Efter genomgången teorikurs skall du naturligtvis kontrollera dina teoretiska kunskaper i på våra datorer (ingår i kurspriset)

NÄSTA KURSSTART blir under 2020.(Ring oss för information)

Paketpriser ?

Vi har inga "konstiga paketpriser"

Utan om du tittar på vår prislista så ser du att vi har fasta priser på våra körlektioner.

Vi "lurar" dig INTE med fasta paketpriser. Utan du betalar de lektioner du behöver köra.

Teorifrågor

Vi kan även erbjuda dig att plugga teorin via internet med appen "körkort nu med elevcentralen/köra bil".

Kontakta oss för mer info.

Övningsfrågor naturligtvis på data !

Hos oss har du möjlighet att kontrollera dina teoretiska kunskaper genom att skriva de senaste dataprogrammen.

Som du vet så använder Trafikverket dator på sitt teoriprov.

Hos oss får du alla de möjligheter som finns att klara av ditt teoriprov.

Du har även möjlighet att via internet genom www.elevcentralen.se.

Riskutbildningar 1 + 2

Vi anlitar Gillinge trafikövningsplats för din Riskutbildning del 2.
Vi bokar naturligtvis din tid, men vi gör det på slutet på din utbildning så att du får ut så mycket av halkövningarna.
Gillingebanan kostar fr.o.m. 2015-01-01: 1.840:- och tar c:a 4 timmar.
Fr.o.m. 2009-04-01 så tillkommer Riskutbild​ning del 1 som är på ca 3 ½ timmar och kostar 625:-
bottom of page