top of page
bgImage

Hur många körlektioner måste just jag köra ?
 Hur mycket kostar ett körkort?

Svaret på dessa frågor är svårt att ge ett enkelt svar på. Det är väldigt individuellt hur många lektioner en elev på en trafikskola måste köra.


Vissa elever behöver 20 lektioner och vissa 120 lektioner för att ha så mycket kunskaper att de klara av Trafikverkets körprov samt att de klarar sig själva ute i trafiken utan att vara en fara för sig själv och andra.

Tänk på att du övningskör inte bara för att klara av ett prov utan för att klara dig resten av livet i trafiken.

Om du kan komplettera din körkortsutbildning med privat övningskörning är det positivt och kommer att påverka antalet körlektioner på trafikskolan, om du tränar på de saker som vi tränar på i trafikskolan och att du inte lär dig ett felbeteende som kan påverka negativt dina möjligheter att få ett körkort.

Vissa kostnader för ett körkort är fasta som:

Körkortstillståndet-tillståndet =  0:-

(Fr.o.m. 2018-01-01 är det gratis)

Teorikurs  =  1.200:-

ElevCentralen PREMIUM  =  995:-

(inte obligatorisk, men rekommenderas)

Körkortsbok  =  300:-

(inte obligatorisk, men rekommenderas)

Riskutbildning del 1.​  =  625:-

Riskutbildning del 2. (Halkbana)  =   1.840:-

(betalas till trafikskolan som vidarebefodrar pengarna till Gillinge)


Landsvägskörning =  1.600:-

(5 timmar/ 2 elever)


Mörkerkörning Landsväg + 200:- (endast vintertid)

Utbildningskontroll  =  800-

(skolans utbildningsledare bedömmer om dina kunskaper är tillräckliga för att uppfylla Trafikverkets kursplan och körprov)

Kunskapsprov hos TrV = 325:-

(betalas till Trafikverket och inte till trafikskolan)

Körprov hos TrV  =  800:-

(betalas till Trafikverket och inte till trafikskolan)

Biträde vid körprov hos TrV inkl. ca 45 min. uppvärmning. Lån av skolans bil.  =  850:-

Gäller de elever som genomfört en godkänd Utbildningskontroll.

(om du bokar dig som "privatist" så kan du låna Trafikverkets bil för 400:-)

Tillverkning av ditt körkort (inkl. fotografering)  =  360:-

(betalas till Transportstyrelsen)


Sedan tillkommer ett antal vanliga körlektioner på 70 min (f.n. 800:-)

Som du förstår är det väldigt svårt att tala om hur mycket just ditt körkort kommer att kosta, men mellan 12.640:- och 29.890:- brukar det kosta.

(i alla ovanstående priser för trafikskolan ingår moms med 25% /bokmoms 6%)

bottom of page